Dagelijks Woord


 Welkom

Welkom op de website van de wijkgemeente Beatrixkerk. Deze wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse gemeente Ede, deze is aangesloten bij de  Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  

In oktober hebben zes ouderlingen hun ambtsperiode erop zitten, waaronder drie pastoraal ouderlingen. Ook drie diakenen hebben hun ambtsperiode van vier jaar erop zitten. Het is wel de bedoeling dat die opengevallen plaatsen weer opgevuld worden! Het liefst door veel jongeren en dames! Geef u op bij de scriba (scriba@beatrixkerk.nl)! Ook kunt u bij hem namen doorgeven van gemeenteleden die u geschikt vindt.

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live te volgen. Op de home pagina staat een link. Tevens kunt U de orde van dienst downloaden. De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Download de Android of iOS app in de Play/App Store!

 Kerkdienst Gemist app 

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren. Het is mogelijk met de mobiele app voor Android en iOS. Zoek in de Play/App Store naar "Kerkdienst Gemist" en installeer de Kerkdienst Gemist app.

Kijk in uw spam box. Van alle e-mailberichten die dagelijks worden verstuurd, bestaat zo’n 70% uit spam.....

Kerkdiensten

zondag 27 mei 2018
10:00 ds. T.P. de Jong (HA)
Na de dienst: Kerk op Schoot
17:00 ds. T.P. de Jong
Evensong

zondag 3 juni 2018
10:00 ds. G. van Belzen, Leusden (Jeugdkerk)

zondag 10 juni 2018
10:00 ds. T.P. de Jong

Agenda

VRIJDAG 25 MEI
18.30 u.: jeugdclub

DINSDAG 29 MEI
14.00 u.: bestuur PCOB
20.00 u.: taakgroep communicatie

WOENSDAG 30 MEI
08.30 u.: start ouderendagtocht
in de Beatrixkerk
19.00 u.: moderamen
20.00 u.: protestants beraad

VRIJDAG 1 JUNI
10.00 u.: vergadering CCBB
14.30 u.: gesprekskring ouderen

ZATERDAG 2 JUNI
09.00 u.: Oud Papier Actie (tot 12.00 u)
20.00 u.: concert The New Creation

Inloggen

Wijkbrief per e-mail

De Wijkbrief wordt ook wekelijks via e-mail verspreid. Meld u aan als u deze wilt ontvangen.

Ga naar boven