Dagelijks Woord


 Welkom

Welkom op de website van de wijkgemeente Beatrixkerk. Deze wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse gemeente Ede, deze is aangesloten bij de  Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  

* Dat de vacatures die er zijn/komen vervuld zullen worden, vooral bij de diakenen. Dat er mensen zijn die zich geroepen weten, nadere informatie willen en dit kenbaar maken.

* Bidden voor de zieken in onze gemeente en andere mensen die het moeilijk hebben.


Iedere 1e en 3e maandag van de maand is er een Avondgebed in de Beatrixkerk.

Actueel nieuws

1e collecte:

Diaconie (PGE): deze collecte is voor de jaarlijkse bijdrage die het PGE aan het Diaconaal Platform Ede (DPE) verstrekt. Aan dit platform werken meer dan 20 kerken in Ede (met haar buitendorpen) mee. Onder het DPE vallen de activiteiten van: Schuldhulpmaatje Ede en Money Fit; Noodfonds Ede; HIP (hulp in de praktijk) en HIP (inloopspreekuur). Onze PGE-bijdrage is dan ook een belangrijke steun in de rug voor deze genoemde initiatieven. Draagt u ook bij?

2e collecte ZWO:

Maatjes voor aidswezen en weerbare vrouwen in Zambia. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 fungeren als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund. Onze hulp is essentieel!

Voor de kinderen van de Kindernevendienst is er de wekelijkse collecte voor het Kinderhospice ‘Binnenveld’ in Barneveld.

U kunt de nieuwe wijkkompas hier downloaden. Tevens is er een exemplaar in de kerk aanwezig.

On line lezen:

Graag brengen wij de derde editie van 'Ontmoeten op de Veluwe' van 2019 onder uw aandacht. U kunt de editie hier downloaden.

On line lezen: 

Ook deze zomer worden in de Beatrixkerk weer zomeravondzangdiensten gehouden. Aanvang steeds om 19.00 uur.
Eerst volgende dienst:

Zondag 29 september - voorganger: ds. L. van der Laan uit Bennekom - m.m.v. Gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel o.l.v. Anna Wija de Jong.

Maakt u al gebruik van collectebonnen?

Collectes vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk.
Steeds meer mensen maken gebruik van collectebonnen. Deze zijn beschikbaar in waarden van € 0,50 (rose), € 0,75 (wit) en van € 1,25 (oranje).
De uitgaven voor collectebonnen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daarom kan het gebruik van collectebonnen - afhankelijk van het inkomen en het geefgedrag - financieel voordeel opleveren voor gemeenteleden.
Voor de kerk zou het mooi zijn als gemeenteleden iets meer besteden aan de collectebonnen en het fiscale voordeel dan ten goede laten komen aan de kerk.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle kerkelijke gemeenten voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. 

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live te volgen. Op de home pagina staat een link. Tevens kunt U de orde van dienst downloaden. De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Download de Android of iOS app in de Play/App Store!

 Kerkdienst Gemist app 

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren. Het is mogelijk met de mobiele app voor Android en iOS. Zoek in de Play/App Store naar "Kerkdienst Gemist" en installeer de Kerkdienst Gemist app.

Wilt U de kerkdienst op uw TV bekijken? Ook dat is mogelijk. Voor informatie hierover klik hier.

Kerkdiensten

Alle diensten worden
uitgezonden en kunnen
rechtstreeks of achteraf
worden bekeken
 

zondag 22 september 2019
10:00 Drs. T. Werner

zondag 29 september 2019
10:00 Ds A. Pilkes- van Delft, Rhenen

zondag 29 september 2019
19:00 ds. L. van der Laan, Bennekom
Zomerzangdienst

zondag 6 oktober 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong Jeugdkerk

zondag 13 oktober 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong

zondag 20 oktober 2019
10:00 Ds. Baalbergen, Voorthuizen

Agenda

WOENSDAG 18 SEPTEMBER
09.30 u.: handwerkgroep
09.30 u.: pastoraal overleg
14.30 u.: ouderenmiddag
20.00 u.: cantorij
20.05 u.: nabespreking themadienst

DONDERDAG 19 SEPTEMBER
10.00 u.: gesprek & gebed (tot 11.30 u)
15.30 u.: wijkmoderamen

Inloggen

Lid worden?

Collectebonnen

Ga naar boven