Dagelijks Woord


Welkom op de website van de wijkgemeente Beatrixkerk. Deze wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse gemeente Ede, deze is aangesloten bij de  Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Onze wijkgemeente heeft ruim 1400 leden, en bestaat uit ca 800 adressen, verdeeld over de pastorale wijken Centrum en Zuid.
In het beleidsplan hebben wij onze identiteit verwoord in een visitekaartje:

We geloven in God en we zijn volgelingen van Jezus Christus, die onze verlosser en inspirerend voorbeeld is. Gods woord is de bron van waaruit we leven en werken. We staan midden in de wereld en hebben aandacht en zorg voor de mensen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap en voor Gods schepping. Wij verlangen ernaar samen te komen in een viering van woord, gebed en zang en geraakt te worden door Gods woord en Geest. Dat willen we doorgeven aan anderen. Samen werken we aan een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten en zich thuis voelen.

Op 1 januari 2017 is de Protestantse Gemeente Ede ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk Ede en de Hervormde Taborgemeente Ede. De Protestantse Gemeente Ede is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland en bestaat uit zes wijkgemeenten:

Gereformeerde Wijkgemeente Beatrixkerk
 - Predikant: ds. T.P. de Jong 
Gereformeerde Wijkgemeente Harskamp
 - Predikant: ds. T. Volgenant-Beima
Protestantse Wijkgemeente Ede Noord
 - Predikant: ds. C. (Caroline) Oosterveen
Protestantse Wijkgemeente De Open Hof
 - Predikant: Ds. J.J. (Hans) Reedijk
Emmaüs Ede
 Samenwerkende Kerken in de Rietkampen
 - Pastoresteam: Hans Reedijk (GKE), Lieke van Zanden (ELG), Hans Lucassen (RK),  Loes van Laar (NPB)
Protestantse Wijkgemeente Tabor
 - Predikant: ds. G.H. (Gerben) Westra)
Zie voor meer informatie de website van de Protestantse Gemeente Ede.

 

 

Kerkdiensten

Alle diensten worden
uitgezonden en kunnen
rechtstreeks of achteraf
worden bekeken

zondag 27 januari 2019
10:00 Ds. K. Santing

zondag 27 januari 2019 
17:00 Ds. T.P. de Jong, evensong

zondag 3 februari 2019
10:00 Ds. H. Keegstra, Bennekom
(jeugdjerk)

zondag 10 februari 2019
10:00 Ds A.P. Cammeraat, Gouda

zondag 17 februari 2019 
10:00 Ds. T.P. de Jong

Agenda

MAANDAG 21 JANUARI
18.45 u.: Alpha-cursus
19.15 u.: moment van gebed

DINSDAG 22 JANUARI
13.30 u.: bestuur PCOB
19.30 u.: bhs koorrepetitie Stabat Mater
20.00 u.: team BHS

WOENSDAG 23 JANUARI
09.30 u.: pastoraal overleg
09.30 u.: handwerkclub
18.00 u.: eten catechesegroep
19.00 u.: catechese
20.00 u.: cantorij
20.00 u.: belijdeniscatechese
21.00 u.: overleg nieuwe ambtsdragers

DONDERDAG 24 JANUARI
09.30 u.: activiteitengroep ouderen
15.30 u.: wijkmoderamen

VRIJDAG 25 JANUARI
18.30 u.: jeugdclub
19.30 u.: oefenen voor Evensong

Inloggen

Lid worden?

Ga naar boven