Thema: recht door zee; naar aanleiding van de uittocht uit Egypte. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren.
De Week van Gebed wordt dit jaar verzorgd door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied. Ook in Ede werken we vanuit, zowel Missie Nederland als de Raad van Kerken (RvK), mee aan de Week van Gebed. Bij Missie Nederland ligt de nadruk op het gebed, terwijl er door de RvK vespers worden georganiseerd. Hiertoe is besloten zodat iedereen naar de dienst van zijn eigen voorkeur kan gaan. Op woensdag 24 januari is er een gemeenschappelijke dienst in de Ark waarin beide aspecten naar voren zullen komen. Alle diensten beginnen om 20.00 uur!

De vespers van de Raad van Kerken vinden op verschillende locaties plaats:
Zondag 21 januari - Beatrixkerk
ds. Jan Peter Prenger
Maandag 22 januari - Ericakerk
Cocke Post
Dinsdag 23 januari - St. Antonius parochie
Martien Tax
Woensdag 24 januari - De Ark
Aart de Goede en Peter Slingerland
Donderdag 25 januari - Emmaüs
ds. Nico van den Houten
Vrijdag 26 januari - Taborkerk
ds. Gerben Westra
Zaterdag 27 januari - Nieuwe Kerk
Tineke Werner

De diensten vanuit Missie Nederland zijn in de Ark:
Zondag 21 januari
Stef Looijen (Jonah)
Maandag 22 januari
ds. Kees Bax (De Ark)
Dinsdag 23 januari
Marianne Krijgsman (Op Doortocht)
Donderdag 25 januari
ds. Henk van Hemmen
(Ontmoetingskerk GKV)
Vrijdag 26 januari
ds. Nico van den Houten (Kleopas)
Zaterdag 27 januari
Hans Haverlach (De Ark)

Agenda

DINSDAG 23 JANUARI
14.00 u.: pluskoor
20.00 u.: voorbespreking BHS

WOENSDAG 24 JANUARI
09.30 u.: handwerkclub Ede - Ethiopië
18.00 u.: catechese eten
19.00 u.: catechese
20.00 u.: cantorij

DONDERDAG 25 JANUARI
14.00 u.: bestuur PCOB
15.30 u.: moderamen

VRIJDAG 26 JANUARI
18.30 u.: jeugdclub (jeugdhonk)

Wijkbrief per e-mail

De Wijkbrief wordt ook wekelijks via e-mail verspreid. Meld u aan als u deze wilt ontvangen.

Ga naar boven