Dagelijks Woord


Vanaf 25 mei 2018 moeten alle kerkelijke gemeenten voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
De regels gaan over handelingen die betrekking hebben op een (te identificeren) persoon of personen. Het gaat dus niet alleen om namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld om foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, uitzending kerkdienst via internet, enz. De wijkgemeente Beatrixkerk heeft dit alles vastgelegd in een privacy statement. Deze kunt u hier downloaden. Heeft u behoefte aan een papieren exemplaar, dan kunt u deze aanvragen bij de scriba, mail: scriba@beatrixkerk.nl.

Kerkdiensten

Alle diensten worden
uitgezonden en kunnen
rechtstreeks of achteraf
worden bekeken
 

zondag 22 september 2019
10:00 Drs. T. Werner

zondag 29 september 2019
10:00 Ds A. Pilkes- van Delft, Rhenen

zondag 29 september 2019
19:00 ds. L. van der Laan, Bennekom
Zomerzangdienst

zondag 6 oktober 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong Jeugdkerk

zondag 13 oktober 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong

zondag 20 oktober 2019
10:00 Ds. Baalbergen, Voorthuizen

Agenda

MAANDAG 16 SEPTEMBER
19.15 u.: avondgebed

DINSDAG 17 SEPTEMBER
13.30 u.: bestuur PCOB
19.30 u.: BHS koorrepetitie Bachcantate
20.00 u.: taakgroep communicatie

WOENSDAG 18 SEPTEMBER
09.30 u.: handwerkgroep
09.30 u.: pastoraal overleg
14.30 u.: ouderenmiddag
20.00 u.: cantorij
20.05 u.: nabespreking themadienst

DONDERDAG 19 SEPTEMBER
10.00 u.: gesprek & gebed (tot 11.30 u)
15.30 u.: wijkmoderamen

Inloggen

Lid worden?

Collectebonnen

Ga naar boven