Dagelijks Woord


Kort verslag van de Gemeenteavond op 20 mei in de Beatrixkerk.
Peter (voorzitter kerkenraad) opent de avond en leest uit 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 4 waar het gaat over de steen die de mensen hadden afgekeurd, maar God maakte die (d.w.z. Jezus) tot een hoeksteen.

Daarna zingen we lied 971: 1,2 en 3.

Peter leidt het gedeelte m.b.t. het beleidsplan in.

Aan de hand van 3 stickers kunnen de aanwezigen hun voorkeur bekend maken wat zij het meest belangrijk vinden. Deze kunnen elk geplakt worden op één van de zeven tafels waarop de beleidspunten liggen. Aanvullend kan iets geschreven worden op de sticker.

Deze stickers worden verzameld en de uitkomst daarvan wordt op de website gepubliceerd.
In een kort gesprek daarna wordt als direct actiepunt de slechte akoestiek van de hal genoemd, en de wens om daar iets aan te doen. Ook is de huidige capaciteit van de keuken onvoldoende om met name aan de wens om met elkaar te kunnen eten bij o.a. overleggen, Alfacursus, catechese, etc., te kunnen voldoen.

Na de pauze gaat het over de toekomst van onze gemeente en kerk als Protestantse Gemeente Ede.

Op elke tafel ligt één van de zes vragen waarvan de AK heeft gevraagd om een antwoord daarop.

Men mag zelf kiezen aan welke tafel men aan het gesprek wil meedoen.

Vooral de tafel met daarop de vraag wat is het vooruitzicht van gebouwen staat erg in de belangstelling.

Ook deze antwoorden worden verzameld en zullen aan de AK worden doorgegeven.

Los van de onderwerpen wordt nog aan het moderamen doorgegeven te kijken naar de mogelijkheden om b.v. één keer per maand een middag te organiseren voor hen die al wat langer weduwe of weduwnaar zijn Dit zal op korte termijn worden overlegd.

De avond wordt afgesloten door ds. de Jong, hij leest lied 304 uit het oude liedboek God is getrouw zijn plannen falen niet, daarna gaat hij voor in gebed en samen bidden we het onze Vader.

Kerkdiensten

Alle diensten worden
uitgezonden en kunnen
rechtstreeks of achteraf
worden bekeken
 

zondag 23 juni 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong

zondag 30 juni 2019
10:00 Ds. P. 't Hoen

zondag 30 juni 2019
19:00 mw. Ella van den Brandhof
Zomeravondzangdienst

zondag 7 juli 2019
10:00 Ds. D.J. Lagerweij, Zwolle

zondag 14 juli 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong

Agenda

WOENSDAG 19 JUNI
09.30 u.: handwerkgroep
19.30 u.: cantorij

VRIJDAG 21 JUNI
jeugdclub is op kamp

Inloggen

Lid worden?

Collectebonnen

Ga naar boven