Dagelijks Woord


Kerkdiensten

zondag 27 mei 2018
10:00 ds. T.P. de Jong (HA)
Na de dienst: Kerk op Schoot
17:00 ds. T.P. de Jong
Evensong

zondag 3 juni 2018
10:00 ds. G. van Belzen, Leusden (Jeugdkerk)

zondag 10 juni 2018
10:00 ds. T.P. de Jong

Agenda

VRIJDAG 25 MEI
18.30 u.: jeugdclub

DINSDAG 29 MEI
14.00 u.: bestuur PCOB
20.00 u.: taakgroep communicatie

WOENSDAG 30 MEI
08.30 u.: start ouderendagtocht
in de Beatrixkerk
19.00 u.: moderamen
20.00 u.: protestants beraad

VRIJDAG 1 JUNI
10.00 u.: vergadering CCBB
14.30 u.: gesprekskring ouderen

ZATERDAG 2 JUNI
09.00 u.: Oud Papier Actie (tot 12.00 u)
20.00 u.: concert The New Creation

Inloggen

Wijkbrief per e-mail

De Wijkbrief wordt ook wekelijks via e-mail verspreid. Meld u aan als u deze wilt ontvangen.

Ga naar boven