Centraal Pastoraal Team

Wenst u, in geval van ziekte/ziekenhuisopname, bezoek van de predikant, dan dient u hem dat mee te delen/te laten meedelen, of meldt u het even via meldpunt Pastoraat:

Nettie Hordijk 0318 - 62 47 84 e-mail: nhakkenberg@beatrixkerk.nl
Breus Versteeg 0318 - 63 43 38

Opnamen/ontslagen worden niet automatisch aan de predikant doorgegeven vanuit de ziekenhuizen.
Doorgaans bezoekt de predikant regelmatig de hem bekende patiënten in de ziekenhuizen.

Ga naar boven