In 2017 zullen we bij wijze van alternatief jaarthema in verschillende diensten stil staan bij onze schitterende glas-in-loodramen. We noemen die diensten voor het gemak dus maar even 'raam-diensten'. Hierna een overzicht van de ramen, de Bijbelgedeelten die bij die ramen zijn uitgezocht en de data waarop we in de dienst ons daarin op verschillende manieren verdiepen.

Bij sommige raamdiensten is er ook jeugdkerk. Onze dominee maakt dan een filmpje, welke tijdens de Jeugdkerk wordt bekeken. Hij stelt op die filmpjes gespreksvragen aan de jongeren. Ouderen kunnen hier ook best over nadenken. Bij betreffende diensten zijn (en worden nog) deze filmpjes toegevoegd.

PLANNING RAAMDIENSTEN

 

8 januari  

Raamdienst  'Alpha en Omega'

 

 5 februari:

'HET WOORD' (2)
Psalm 119 / 2 Petrus 1:12-21

   

 26 februari:

'DE GOEDE HERDER' (8)
Johannes 10:1-21

   

 5 maart:

'ARENDSNEST MET JONGEN' (12)
Deuteronomium 32:8-12 / Psalm 103

   

 19 maart:

'DE BEKER' (4)
Psalm 75

   

 9 april:

'CHRISTUSMONOGRAM' (14)
Filippenzen 2:5-11

   

 7 mei: