Dagelijks Woord


Algemeen

De Gereformeerde wijkgemeente Beatrixkerk, wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Ede (PKN),  hierna te noemen de Beatrixkerk, verleent u hierbij toegang tot www.beatrixkerk.nl (de Website) en publiceert hier teksten en afbeeldingen die door de Beatrixkerk en derden zijn aangeleverd. Beatrixkerk Ede behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

De Beatrixkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld door het onjuist publiceren van gegevens.

Privacy

Beatrixkerk Ede  respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden weergegeven. Adresgegevens worden alleen gepubliceerd met toestemming van de betreffende persoon.
Tevens worden er foto’s gepubliceerd van gebeurtenissen – evenementen, met afbeeldingen van personen.

Heeft u bezwaar tegen een publicatie, dan kunt u dit melden bij de webredactie.
 

Kerkdiensten

zondag 27 mei 2018
10:00 ds. T.P. de Jong (HA)
Na de dienst: Kerk op Schoot
17:00 ds. T.P. de Jong
Evensong

zondag 3 juni 2018
10:00 ds. G. van Belzen, Leusden (Jeugdkerk)

zondag 10 juni 2018
10:00 ds. T.P. de Jong

Agenda

VRIJDAG 25 MEI
18.30 u.: jeugdclub

DINSDAG 29 MEI
14.00 u.: bestuur PCOB
20.00 u.: taakgroep communicatie

WOENSDAG 30 MEI
08.30 u.: start ouderendagtocht
in de Beatrixkerk
19.00 u.: moderamen
20.00 u.: protestants beraad

VRIJDAG 1 JUNI
10.00 u.: vergadering CCBB
14.30 u.: gesprekskring ouderen

ZATERDAG 2 JUNI
09.00 u.: Oud Papier Actie (tot 12.00 u)
20.00 u.: concert The New Creation

Inloggen

Wijkbrief per e-mail

De Wijkbrief wordt ook wekelijks via e-mail verspreid. Meld u aan als u deze wilt ontvangen.

Ga naar boven