Algemeen

De Gereformeerde wijkgemeente Beatrixkerk, wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Ede (PKN),  hierna te noemen de Beatrixkerk, verleent u hierbij toegang tot www.beatrixkerk.nl (de Website) en publiceert hier teksten en afbeeldingen die door de Beatrixkerk en derden zijn aangeleverd. Beatrixkerk Ede behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

De Beatrixkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld door het onjuist publiceren van gegevens.

Privacy

Beatrixkerk Ede  respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden weergegeven. Adresgegevens worden alleen gepubliceerd met toestemming van de betreffende persoon.
Tevens worden er foto’s gepubliceerd van gebeurtenissen – evenementen, met afbeeldingen van personen.

Heeft u bezwaar tegen een publicatie, dan kunt u dit melden bij de webredactie.
 

Kerkdiensten

zondag 24 september 2017
10:00 ds. T.P. de Jong
Startweekend

zondag 24 september 2017
19:30 ds. T.P. de Jong
Zomer-zang-avond

zondag 1 oktober 2017
10:00 ds. L.L. Pleijsant, Hoogeveen

zondag 8 oktober 2017
10:00 Ds. G. van Belzen, Leusden

zondag 15 oktober 2017
10:00 Onbekend

Agenda

WOENSDAG 20 SEPTEMBER
09.30 u.: handwerkclub Ede - Ethiopië
14.00 u.: diaconie algemene zaken
19.30 u.: orkest BhS
20.00 u.: cantorij

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
19.30 u.: gelegenheidskoor
20.00 u.: algemene kerkenraad + PGE

ZATERDAG 23 SEPTEMBER
13.00 u.: Heel Bea Bakt (tot 16.00 u)
20.00 u.: Infotainment over 500 jaar
Protestantisme (tot 22.00 u)

Wijkbrief per e-mail

De Wijkbrief wordt ook wekelijks via e-mail verspreid. Meld u aan als u deze wilt ontvangen.

Ga naar boven