Dagelijks Woord


Algemeen

De Gereformeerde wijkgemeente Beatrixkerk, wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Ede (PKN),  hierna te noemen de Beatrixkerk, verleent u hierbij toegang tot www.beatrixkerk.nl (de Website) en publiceert hier teksten en afbeeldingen die door de Beatrixkerk en derden zijn aangeleverd. Beatrixkerk Ede behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

De Beatrixkerk kan niet aansprakelijk worden gesteld door het onjuist publiceren van gegevens.

Privacy

Beatrixkerk Ede  respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden weergegeven. Adresgegevens worden alleen gepubliceerd met toestemming van de betreffende persoon.
Tevens worden er foto’s gepubliceerd van gebeurtenissen – evenementen, met afbeeldingen van personen.

Heeft u bezwaar tegen een publicatie, dan kunt u dit melden bij de webredactie.
 

Kerkdiensten

Alle diensten worden
uitgezonden en kunnen
rechtstreeks of achteraf
worden bekeken

zondag 27 januari 2019
10:00 Ds. K. Santing

zondag 27 januari 2019 
17:00 Ds. T.P. de Jong, evensong

zondag 3 februari 2019
10:00 Ds. H. Keegstra, Bennekom
(jeugdjerk)

zondag 10 februari 2019
10:00 Ds A.P. Cammeraat, Gouda

zondag 17 februari 2019 
10:00 Ds. T.P. de Jong

Agenda

MAANDAG 21 JANUARI
18.45 u.: Alpha-cursus
19.15 u.: moment van gebed

DINSDAG 22 JANUARI
13.30 u.: bestuur PCOB
19.30 u.: bhs koorrepetitie Stabat Mater
20.00 u.: team BHS

WOENSDAG 23 JANUARI
09.30 u.: pastoraal overleg
09.30 u.: handwerkclub
18.00 u.: eten catechesegroep
19.00 u.: catechese
20.00 u.: cantorij
20.00 u.: belijdeniscatechese
21.00 u.: overleg nieuwe ambtsdragers

DONDERDAG 24 JANUARI
09.30 u.: activiteitengroep ouderen
15.30 u.: wijkmoderamen

VRIJDAG 25 JANUARI
18.30 u.: jeugdclub
19.30 u.: oefenen voor Evensong

Inloggen

Lid worden?

Ga naar boven