Gebed is de basis van de christelijke gemeenschap.
De gemeente van de Beatrixkerk kan niet zonder gebed.
Persoonlijk gebed, maar ook samen met andere gemeenteleden.
 
Data:
Maandag 1 april
Maandag 15 april (dan is er geen moment van gebed i.v.m. een vesper in de stille week)
Maandag 6 mei
Maandag 20 mei
Maandag 3 juni
Maandag 17 juni
 
Orde van dienst: 
Stilte
Kaars aansteken      - God is bij ons
Zingen    - 2 liederen uit de NLB
Zegenbede 
Bijbellezing, waarna stilte
 
Gezamenlijk “onze Vader” bidden waarna stilte voor persoonlijk gebed en inkeer
Voorbede voor:  
-   de wereld
-   ons land
-   onze plaats
-   onze gemeenschap en leden van ons gemeenschap
-   onszelf en de mensen die ons omringen
De gebeden worden beëindigd met gezongen “Heer, ontferm U” en
“Loof de Here mijn ziel”
 
Gelieve uw eigen liedboek mee te brengen!
 
Koffie wordt geschonken in de ontmoetingsruimte.
Ga naar boven