De gemeenteleden ontvangen van de kerk een verjaardagsgroet. De kaarten worden door vrijwilligers in de wijkrondgebracht.
Tevens wordt bij de overhandiging van de kaart een bijdrage gevraagd voor het verjaardagsfonds.
De opbrengst is bestemd voor de wijkkas. Hieruit worden wijkgerichte activiteiten betaald; doop- en belijdenisgeschenken, onkosten voor het startweekend,  onkosten voor de  vergaderingen, koffie na de kerkdiensten etc. Periodiek wordt de opbrengst van het verjaardagsfonds in de wijkbrief vermeld.

Coördinatie:

Mevr. H.G. Roelofsen-Wildenbeest 0318 - 615132.
Mevr. Anja C. de Heer – Wijnen 0318 - 638084.
 
Mocht u de kaart of de collectrice gemist hebben, u kunt uw “dankbaarheid” ook in een envelopje met opschrift “verjaardagsfonds” in de busjes voor meeleven of in de collectezak deponeren. Wij kunnen uw steun niet missen.
Ga naar boven