Ouderlingen:

dhr. Peter van Veen (voorzitten en communicatie)
dhr. Johan Huizinga (scriba)
mw. Netta Hakkenberg (pastoraal werker)
dhr. Henk van den Brink (pastoraat)
dhr. Nico de Sterke (liturgie & eredienst)
mw. Anny Gootjes (opbouw & toerusting)
dhr. Erwin van der Vlies (jeugd)
dhr. Karel Jagtenberg (pastoraal)
dhr. Edwin van der Eijk (pastoraal)
mw. Betty de Jong (Gebed)

Diakenen:

Mw. Anneke de Bruin (secretaris)
dhr. Jan Meurs
dhr. Gert G. Boon
mw. Margriet Jansen-Noorland
mw. Elly Vlok
dhr. Jan Hartsuiker
dhr. Leo L.G. Besemer (voorzitter)
dhr. Bram Bakker (penningmeester)


Wijkpredikant:

Ds. Theo Pieter de Jong

 

 

 

 

 

Ga naar boven