Dagelijks Woord

 Welkom

 

Welkom op de website van de wijkgemeente Beatrixkerk. Deze wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse gemeente Ede, deze is aangesloten bij de  Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  

Het kerkplein is een ruimte voor gemeenteleden of geïnteresseerden om elkaar te ontmoeten.

Actueel nieuws

De inzamelingsactie wordt op zondag 11 april 2021 officieel gestart. Alle gemeenteleden hebben een brief en folder per post en mail ontvangen. Wilt u zelf als gezin, persoon, taakgroep of buurtkring een actie organiseren, dan kunt u zich hier aanmelden. In een thermometer wordt bijgehouden, hoeveel geld er is opgehaald. Voor de meest actuele situatie kunt u de website raadplegen.

Aangemelde/lopende acties:

Bewaarde vouchers “Ede doet”

Beste gemeenteleden. In het kader van de actie Beeld en Geluid hebben we u eerder gevraagd om de Vouchers van ”Ede-Doet” nog even te bewaren. Omdat onze actie momenteel nog ter goedkeuring ligt bij de Wethouder van der Schans is er momenteel nog geen duidelijkheid over het eindresultaat. Om de Voucher niet verloren te laten gaan moet deze uiterlijk volgende week zaterdag 24 april geactiveerd zijn.
We vragen u nu om voor 24 april IN ACTIE te komen en dat kan als volgt:
1. Door uw Voucher zelf te activeren op www.ededoet.nl. Het doneren van het bedrag aan een project hoeft pas later plaats te vinden of
2. Uw Voucher in te leveren bij de Beatrixkerk (brievenbus/hal Kerkelijk Bureau) of
3. Ons te verzoeken de Vouchers thuis op te halen. Dit kan via beeld-en-geluid@beatrixkerk.nl of 06 18526401;
4. Het nummer van de voucher via beeld-en-geluid@beatrixkerk.nl.
Wij zullen er dan zorgdragen voor het activeren van de vouchers en het doneren van de waarde aan het juiste project.


Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Beeld & Geluid, Marien Bakker

Hier de Paas-Koffie met noten.

 

Klik hier om te vergroten

Klik op hier voor het liederenblad. 

Hierbij vindt u de laatste editie van  'Ontmoeten op de Veluwe' van onze classispredikant ds. Wilbert van Iperen. Editie 2021-03 - eerdere edities.

Beste gemeenteleden,

Vanuit het catechese team zijn we in de herfst volle goede moed gestart om met de jongeren de catecheses op te gaan starten. We hebben dit gedaan in de Open Hof waar we met de jongeren konden starten met een gezamenlijke maaltijd en daarna te praten over het geloof of onderwerpen die daar aan verbonden zijn. Corona heeft roet in het eten gegooid, niet letterlijk, maar we konden elkaar niet meer “live” treffen. Dit hebben we deels vervangen door met elkaar in contact te komen via het internet. Een prachtige oplossing, maar de verbondenheid met elkaar was er nauwelijks. De jongeren zitten de gehele dag al achter een scherm om school te volgen en u ook nog in de avond voor de catechese. Daarom hebben we besloten om deze computer catechese niet meer voort te zetten.

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live te volgen.

Agenda - kerkdiensten

Actueel nieuws PKN

 

 

Kerkdienst live

Klik hieronder om een
uitzending te bekijken:

Inloggen (alleen voor organisatoren buurtkringen)

Thermometer

Actie Beeld en Geluid Beatrixkerk. Streefbedrag:
€ 25.000
donation thermometer
donation thermometer
€ 13.375
donation thermometer
54%
Laatst bijgewerkt:
20/04/2021
Doneren: Zie hieronder:

Scan met camera/tablet of druk op de QR code om te betalen voor Actie Beeld en Geluid Beatrixkerk. U kunt het geld ook overmaken op rekening: NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede o.v.v. Gift Actie Beeld en Geluid Beatrixkerk.

Media Beatrixkerk/PGE

 

18 april 2021

Wijkbrief redactie:

wijkbrief@beatrixkerk.nl


Orde van dienst 18 april


 

Laatste nummer

Wijkredactie:

kerkblad@beatrixkerk.nl


April 2021

Wijkkompas redactie:

wijkkompas@beatrixkerk.nl

Wijkbrief per e-mail

 
* verplicht veld

 

 

Ga naar boven