De kerk werd gebouwd op het zogenaamde Maanderzand. Hier werd in die tijd een nieuwe wijk gerealiseerd die de naam Beatrixpark zou krijgen. Een groot deel van het gebied was echter nog een zandverstuiving. Het was het tweede kerkgebouw voor dit kerkgenootschap. Het eerste kerkgebouw aan de Amsterdamseweg in het centrum van Ede werd aanvankelijk gewoon Gereformeerde Kerk genoemd, maar met de bouw van deze tweede kerk werd de naam van het nieuwe gebouw Zuiderkerk en werd de naam van het oude gebouw  Noorderkerk. De Zuiderkerk werd op 3 april 1940 ingebruik genomen.
Een gedeelte van het interieur dateert nog uit de bouwtijd. Men vindt er nog het Flentrop-orgel uit 1939 en de kleurrijke glas-in-loodramen van atelier De Nooy en Thunack uit Heelsum (1940).
Omstreeks 1990 is een groot gedeelte van het interieur vernieuwd: het liturgisch centrum, onder andere de preekstoel en de liturgische tafel en de kerkstoelen zijn alle in licht eikenhout opgetrokken. Dit gaf het interieur een modern uiterlijk. In 1997 werd een tweede orgel, na restauratie, in gebruik genomen.
 

In 2005 wilde de kerkenraad van de Beatrixkerk opnieuw het liturgich centrum aanpassen. Het liturgisch centrum moest doelmatiger worden ingericht. Tijdens de verbouwing in 2010 werd de vloerverwarming vernieuwd, de verlichting aangepast, een ontvangstruimte gecreëerd middels een flexibele wand en voorzien van de modernste audiovisuele middelen.

Het gebouw

Het gebouw is ontworpen door architect Evert Jan Rotshuizen. Het ontwerp is geïnspireerd door een reis door Italië die Rotshuizen in de jaren dertig maakte. Het gebouw geeft de indruk van een basilica met een zeer hoog middenschip geflankeerd door twee lage zijbeuken. Het is gebouwd in de stijl van de Delftse School. Aan de zuidkant bevindt zich een brede klokkentoren. Het hoge portaal bevindt zich aan de noordkant van de kerk. Onder het afdak van het portaal bevindt zich een groot glas in loodraam. Boven het portaal is een Christusmonogram in het metselwerk aangebracht. De Beatrixkerk staat aan het einde van de Beatrixlaan, op het punt waar deze zich splitst in de Anna van Burenlaan, die aan de ene zijde en de Juliana van Stolberglaan, die aan de andere zijde van de kerk langs loopt. De Beatrixlaan fungeert hierbij als zichtas voor de kerk.

 

Gemeentelijk monument

Deze kerk is van algemeen belang voor de gemeente Ede.
 
Het object heeft architectuur- en bouwhistorische waarden als exponent van een aan de Delftse School gerelateerde bouwstijl en vanwege de zorgvuldige detaillering.
Het object heeft cultuurhistorische waarden vanwege de bijdrage aan de locale kerkgeschiedenis van een periode waarin Ede sterk groeide. Verder als kort voor de oorlog gerealiseerde kerkruimte voor de Gereformeerde Kerk van Ede en vanwege het belang van het bijzondere bouwtype voor de geschiedenis van de regionale kerkenbouw.
Het object heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarden vanwege de centrale ligging midden op de zichtas binnen een door H.P. Berlage ontworpen stedenbouwkundig plan.