Beatrixactief is een werkgroep die diverse acties ontwikkeld, ondersteund en uitvoert in de Beatrix kerk te Ede. De oorsprong van de werkgroep ligt in groep BEAWS. Vanuit de gemeente zijn diverse leden in 2015 gestart met het verzamelen van gelden voor een kliniek in Malawi. BEA, van Beatrix en WS van World Servants werd gebruikt om deze groep aan te duiden. Er is vanaf najaar 2015 doorlopend naar 2016 actie gevoerd om een bedrag bij elkaar te brengen voor de kliniek in Malawi. De gemeente van de Beatrixkerk heeft hier een belangrijke bijdrage aangeleverd en er is veel inzet gevraagd vanuit BEAWS aan de gemeente. De kerkenraad en de gemeente stonden achter de beweging die BEAWS had ingezet. Naast het doel om een kliniek elders te realiseren was een bijkomend effect verbinding binnen de gemeente. Door diverse acties kwam er een beweging opgang binnen de gemeente waar veel leden blij van werden.

Na terugkomst uit Malawi is door een aantal Malawigangers besloten om activiteiten te blijven voortzetten in de gemeente. Enerzijds om het positieve gevoel binnen de gemeente te blijven voeden anderzijds een goed doel te ondersteunen. In 2016 is besloten om 2 doelen te ondersteunen 1 dichtbij en 1 ver weg. Dichtbij is gekozen voor Meet-Inn, een ontmoetingscentrum in Ede  waar diverse gemeenteleden actief zijn. Ver weg is gekozen voor de kliniek in Malawi, hier moesten nog middelen beschikbaar gesteld worden voor inboedel en diverse andere zaken.

Doel van Beatrixactief;

Beatrixactief heeft tot doel om via diverse acties de gemeente levendig te houden.

  • Verbinding en ontmoeting zijn belangrijke woorden in deze. Kennismaking tussen gemeenteleden onderling middels actief bezig zijn, blijft het hoofddoel.
  • Daarnaast wordt door de actiegroep een doel(en) uitgekozen waar de acties/opbrengsten voor bestemd zijn.
  • Bekendheid in de buurt/gemeente Ede wordt nagestreefd. De Beatrixkerk willen we graag op de kaart zetten.

 

Hoe gaan we te werk

Afgelopen jaar hebben we als werkgroep de gemeenteleden gevraagd om actief deel te nemen aan diverse acties, hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. De werkgroep heeft diverse acties opgezet, aangestuurd en ondersteund waar nodig. Het zijn vooral de gemeenteleden die een belangrijke rol spelen in het geheel. Zij denken mee, helpen mee en voeren ook de acties uit. We nodigen dan ook vooral de gemeenteleden uit om deel te nemen aan de diverse werkgroepen en om met ideeën te komen voor acties en/of doelen. Als Beatrixactief willen we onze ervaring vanuit het verleden ondersteunend laten zijn aan de acties die gemeenteleden uit willen voeren. Natuurlijk willen we een voortrekkersrol op ons nemen om acties op touw te zetten en uit te voeren.

Acties 2015/2016/2017;

  1. Nieuwjaarsduik, jaarlijks terugkerend.
  2. Winterfair.
  3. Talentenveiling
  4. Maaltijdenactie voor buurt en gemeente.
  5. Autowassen.
  6. Workshopmiddag.
  7. Heel BEA bakt

Oproep;

Voor aankomend jaar gaan we natuurlijk weer van start met diverse acties. Wil je graag je talenten met anderen delen en spreekt bovenstaande jou aan, laat het ons weten. Een talent heeft iedereen dus schroom niet. Ideeën, helpende handjes, luisterend oor, jouw aanwezigheid, gezelligheid, organisatie vermogen noem maar op we kunnen het gebruiken.

We zullen op diverse manieren van ons laten horen, maar wil je nu al meedoen en je opgeven dat kan via: beatrixactief@beatrixkerk.nl

Namens de werkgroep Beatrixactief

John Luiten