Gebed is de basis van de christelijke gemeenschap.

De gemeente van de Beatrixkerk kan niet zonder gebed. Persoonlijk gebed, maar ook samen met andere gemeenteleden. 

Data:

-Maandag 3 januari 2022

-Maandag 17 januari

-Maandag 7 februari

-Maandag 21 februari

-Maandag 7 maart

-Maandag 21 maart

-Maandag 4 april

-Maandag 18 april (2e paasdag = geen avondgebed)

-Maandag 2 mei

-Maandag 16 mei

-Maandag 6 juni (2e pinksterdag = geen avondgebed)

-Maandag 20 juni

Van 19.15 uur tot 19.45 uur

Orde van dienst:

* Stilte

* Kaars aansteken  - God is bij ons

* Bemoediging en openingsgebed

* Bijbellezing * Lied uit het NLB

* Gebeden  - persoonlijk gebed en inkeer (in stilte of hardop uitgesproken)

* Voorbede voor:      

-   de wereld   

-   ons land

-   onze plaats

-   onze gemeenschap en leden van ons gemeenschap

-   onszelf en de mensen die ons omringen

* De gebeden worden beëindigd met het "onze Vader"

* Zegenbede

Gelieve uw eigen liedboek mee te brengen!

Koffie wordt geschonken in de ontmoetingsruimte.