Wijkpredikant:

Ds. Theo Pieter de Jong

Ouderlingen:

dhr. Peter van Veen (voorzitten en communicatie)
mw. Janny Pastink (scriba)
dhr. Marien Bakker (liturgie & eredienst)
mw. Anny Gootjes (opbouw & toerusting)
dhr. Erwin van der Vlies (jeugd)
dhr. Henk van den Brink (pastoraat)
dhr. Karel Jagtenberg (pastoraal)
dhr. Edwin van der Eijk (pastoraal)
mw. Betty de Jong (Gebed)
mw. Els Hoogendoorn (pastoraal)

Diakenen:

dhr. Paul Haver (voorzitter)
mw. Anneke de Bruin (secretaris)
dhr. Jan Meurs
mw. Margriet Jansen-Noorland
mw. Elly Vlok
dhr. Dick Peters
mw. Janny Westmaas
dhr. Bram Bakker (penningmeester)